• Ph / Redox paneli
  • Orantısal dozlama için Redox / ORP denetleyicili Peristaltik dozaj pompası, MP1 SPEEDY REDOX
  • Orantısal dozlama için dahili PH denetleyicili peristaltik dozaj pompası, MP1 SPEEDY PH
  • 50 mikron filtre ile akış oluğu prob tutucu
  • Bir tampon çözelti ile otomatik kalibrasyon
  • Epoksi gövdeli pH ve redoks elektrot, 1 metre kablo

YEKPARE PH / RX PANEL İLE PERİSTALTİK POMPALAR