• Ph / Redox paneli
  • Orantlı dozlama için Redox / ORP denetleyicili selonoid dozaj pompası, MP1 SIMPLE REDOX
  • Orantılı dozlama için dahili PH denetleyicili selonoid dozaj pompası, MP1 SIMPLE PH
  • Bir tampon çözelti ile otomatik kalibrasyon
  • Epoksi gövdeli pH ve redoks elektrot, 1 metre kablo

YEKPARE PH / RX PANEL İLE SELENOİD POMPALAR